Värmeväxlare

vvx-Lo-122589

Värmeåtervinning är en av de mest lönsamma och miljövänliga investeringar som kan genomföras. Lackeby Products har moduluppbyggda, kostnadseffektiva och hållbara värmeväxlare som kan skräddarsys till din produktionsprocess.

Värmeväxlare slam/slam

Slam/slam värmeväxlarna överför värme från hygieniserat eller rötat slam till ingående kallt slam via ett slutet vattenledningssystem. Det är en lösning som eliminerar risken för att sprida föroreningar. Cirkulära slamkanaler ger en stor flödesyta som minskar tryckförlusterna. Patenterade, öppna vändkammare ger bättre värmeöverföring genom att utjämna slammets temperaturprofil. Den här tåliga och moduluppbyggda värmeväxlaren har hög tillförlitlighet, effektiv värmeöverföring och
låga underhållsbehov.
slam_slam-300x281

Värmeväxlare slam/vatten

Moduluppbyggda slam/vatten värmeväxlare från Lackeby Products är kompakta och lätta att installera och underhålla. De cirkulära slamkanalerna och de patenterade öppna vändkamrarna ger hög värmeöverföring, låga tryckfall och minimal risk för igensatta rör. Sedan 1990-talet har fler än 400 av Lackebys slam/vatten och slam/slam värmeväxlare installerats i kommunala reningsverk och olika industrier i mer än 20 länder. Varmevaxlare-VSV

Värmeväxlare Luft/Vatten

Lackeby Products värmeväxlare luft/vatten utvecklades från början för att skydda och förlänga livslängden på de membran som används i reningsverk. Värmeväxlaren är konstruerad för att sänka temperaturen på den luft som passerar över luftningsmembranen. Genom åren har vi insett att tekniken effektivt går att använda för värmeöverföring från olika typer av strömmar med komprimerad luft till ventilationsluft eller varmvattensystem. Komprimerad varmluft strömmar fritt mellan ett stort antal kopparrör där en kylvätska cirkulerar och återvinner stora mängder av den inkommande
luftens värme.
blk-1024x946-300x277

Infrastruktur

Lackeby Products tillverkar och installerar all den kringutrustning som krävs för att göra din värmeväxlaranläggning så effektiv som möjligt. Vi erbjuder ett komplett sortiment av axellösa spiraler, skruvtransportörer, axellösa skruvpressar och mottagningsfickor. Du får en komplett lösning från en leverantör som tar helhetsansvar.

Installation och service

Vi ser naturligtvis till att all utrustning för effektiv värmeåtervinning installeras och tas i drift snabbt och säkert. Dessutom erbjuder vi ett heltäckande program för att säkerställa effektiv drift på lång sikt – övervakning, teknisk service och ständiga förbättringar.