Trumsilar

slideshow_rs416

Lackeby Products tillverkar, säljer och marknadsför Roto-Sieve trumsilar, som separerar fasta partiklar och fibrer från vätska genom silning. trumsilarna bygger på en väl beprövad teknik med självrengörande funktion som ger ett mycket gott resultat och
minimerar underhållet.

Med hög driftsäkerhet, lång livslängd och låg energiförbrukning är Roto-Sieve trumsilar en bevisat god investering.

Genom invändig matning och cirkulär perforering ger Roto-Sieve den bästa avskiljning som kan uppnås mekaniskt. Det är praktiskt bevisat att en fiber eller ett hårstrå har mycket små möjligheter att orientera sig vinkelrätt mot öppningen och tvärs emot vattnets strömningsriktning för att kunna passera ett runt hål.

Teknisk utformning

Processfördelar

  • Låg energiförbrukning
  • Hög avskiljningsgrad
  • Hög driftsäkerhet
  • God användbarhet i många applikationer
  • Effektiviserar processen i exempelvis reningsverk
  • Minskar behovet av renstvättning
  • Underlättar servicearbetet
  • Minskar driftskostnaderna i efterkommande steg

functions_RS

Funktion

Roto-Sieve trumsilar består av en perforerad trumma (1) med en invändigt fastsatt transportskruv (2) som transporterar de avskilda partiklarna ut ur trumman. Trumman roterar med hjälp av drivremmar (3) och drivs av en kuggväxelmotor (4).

Inkommande vätska förs in i trumman genom ett inloppsrör (5) vilket fördelar vätskan på en stor yta av trummans insida. Under passagen genom trumman silas vätskan genom trummans perforering och samlas i ett underliggande tråg (6). De avskilda partiklarna transporteras ut ur trumman genom uppsamlingstratten (7) i utloppsänden. Under transporten genom trumman sker
kontinuerlig avvattning.

För att förhindra igensättning av trummans perforering är alla trumsilar försedda med en roterande borste (8) och ett spolrör med dysor (9). Roto-Sieve trumsilar är helt inkapslade med avtagbara stänkskydd (10) samt försedda med luftutsug (11) för att förbättra arbetsmiljön.