Spiraler

Spiral_JE_4617-Edit

Lackeby Products har mer än 50 års erfarenhet av dimensionering och tillverkning av axellösa spiraler. Spiralerna är utvecklade och dimensionerade för effektiv transport och minimalt underhåll.

Funktion

Den axellösa spiralen är speciellt lämpad för transport av material som tenderar att ”häfta sig” och linda sig runt en axel. Även material med skiftande partikelstorlek och oregelbunden form transporteras med fördel med axellösa spiraler. Axellösa spiraler minskar behovet av underhåll, eftersom de kan arbeta med en betydligt högre fyllnadsgrad.

Konstruktion

Som standard tillverkas spiralerna i svart material eller i rostfritt alternativt syrafast material.
Lackeby Products tillverkar såväl enkelspiraler som dubbel- och trippelspiraler samt spiraler med olika förstärkning. Till spiraltillverkningen används plattstål med dimensioner från 10×3 mm upp till 100×30 mm. Tillverkningstekniken gör att den färdiga spiralen får lika stor stigning över hela sin längd. Spiralerna tillverkas med ytterdiameter upp till 860 mm.

Teknisk konstruktion

Processfördelar

  • Fri från centrumaxel
  • Robust konstruktion
  • Effektiviserar transport och minskar slitaget
  • Förlänger livslängden på skruvtransportören

Användningsområden

  • Bränslen: flis, halm, sågspån, trämjöl, torv, pellets, kol
  • Avfall: slam, slakteriavfall, sopor, aska, maskinspån
  • Livsmedel: spannmål, pulver, socker, salt, mjöl, gryn, restprodukter
  • Papper och massa: kvist, massa, fiberslam, flis, bark, sand, silerirejekt
  • Returpapper: upplösarrejekt, tungrejekt, fiberslam, silerirejekt