Slam/Vatten

Varmevaxlare-VSV

Lackeby Products värmeväxlare slam/vatten kombinerar nytänkande och 40 års branscherfarenhet. Den är utvecklad för att uppfylla de speciella krav som ställs vid uppvärmning och kylning av slam. Den unika patenterade konstruktionen ger en kompakt värmeväxlare med minimalt
behov av underhåll.

Effektiv energiåtervinning

Lackeby Products värmeväxlare slam/vatten bygger på en modulprincip med cirkulära slamkanaler, vilket gör att konstruktionen kan anpassas efter varje anläggnings unika förhållanden. Kanalerna ger stor genomsläppsvolym vilket ger lågt tryckfall och minimerar risken för igensättning. Varje nivå av slam- kanaler omsluts av en rektangulär vattenkrets där vattnet för uppvärmning/ kylning flödar
motströms mot slammet.

Unika patenterade öppna vändkammare bidrar till en kompakt konstruktion som är enkel att installera. Inspektion, demontering och underhåll underlättas av att vändkamrarna monteras på en gemensam fläns. Vänd- kamrarna ger även högre värmeöverföring genom att utjämna slammets temperaturprofil. Den kompakta konstruktionen med modulprincipen och de patenterade vändkamrarna ger låga driftskostnader. Det gör Lackeby Products värmeväxlare till en
god investering.

Teknisk utformning

Processfördelar

 • Unik konstruktion framtagen för slam
 • Kompakt enhet som är lätt att installera
 • Hög värmeöverföring
 • Effektiviserar rötning och hygienisering
 • Eliminerar problemet med mångaflänsar och lösa kopplingar
 • Minskar tryckförlusten

Sammanfattning

 • Patenterad vändkammare
 • Underlättar underhållet
 • Enkel inspektion och underhåll
 • Utjämnar slammets temperaturprofil
 • Stor genomsläppsvolym
 • Minimerar risken för igensättning