Skruvtransportörer

Image_002

Lackeby Products skruvtransportör är utvecklad och dimensionerad för effektiv transport och minimalt underhåll. För att möjliggöra kompletta transportlösningar finns skruvtransportörerna i såväl horisontellt som vertikalt utförande.

Funktion

Den axellösa spiralen gör skruvtransportören speciellt lämpad för material som tenderar att ”häfta sig” och linda sig runt en axel. Även material med skiftande partikelstorlek och oregelbunden form transporteras med fördel med axellösa skruvtransportörer. Axellösa spiraler minskar behovet av underhåll, eftersom de kan arbeta med en betydligt högre fyllnadsgrad i transportören.

Konstruktion

Som standard tillverkas skruvtransportören i rostfritt material (1.4301) eller syrafast material (1.4436) med slitinlägg av Robalon eller slitjärn av Hardox. Spiralen tillverkas som standard av svart material (S355J0) men kan även erbjudas i rostfritt stål.

Teknisk utformning

Processfördelar

 • Axellös spiral
 • Fri från lagring i bottenänden av transportören
 • Robust konstruktion
 • Horisontellt och vertikalt utförande
 • Effektiviserar transport och minskar slitaget
 • Minimerar underhållsbehovet
 • Förlänger livslängden
 • Bildar ett komplett transportsystem

Användningsområden

 • Bränslen: flis, halm, sågspån, trämjöl, torv, pellets, kol
 • Avfall: slam, slakteriavfall, sopor, aska, maskinspån
 • Livsmedel: spannmål, pulver, socker, salt, mjöl, gryn, restprodukter
 • Papper och massa: kvist, massa, fiberslam, flis, bark, sand, silerirejekt
 • Returpapper: upplösarrejekt, tungrejekt