Kolvpressar

kolvpress-1024x428

Lackeby Products Roto-Sieve kolvpress förenar skruvpressens goda avvattningsförmåga med hydraulpressens möjlighet att lyfta och transportera det avvattnade materialet.
Detta möjliggörs genom drivsystemets flexibilitet.

Funktion

Kolven i presshuset drivs framåt med hjälp av en snäck- eller flatväxelmotor och en trapetsgängad axel. En styrpinne monterad på kolven påverkar gränslägesbrytarna i båda ändar av kolvslaget. Med hjälp av den främre brytaren styrs kolvens vändpunkt antingen till en presszon med spalter för hög avvattning eller förbi spalterna om ett mindre torrt material önskas. Maximal avvattning kan åstadkommas genom att förlänga paustiden i presszonen. Extra brytare i ändlägena säkerställer att kolven inte går för långt ifall de ordinarie brytarna är ur funktion.

För att skapa det motstånd som krävs för avvattning ska kolvpressen anslutas till ett pressrör med lyfthöjd eller ett kort pressrör med justerbar mottrycksanordning. Press- och spolvattnet avleds via ett fast monterat tråg under presshuset.

Konstruktion

Kolvpressen kan för speciella ändamål levereras med olika inloppsöppningar och olika starka motorer för att möta ökade krav på lyfthöjd eller kapacitet. Lackeby Products tillverkar och specialanpassar även ett antal praktiska tillbehör till kolvpressen, exempelvis inloppstrattar, strypkonor, pressrör, fjäderluckor, säckmagasin och automatikskåp.

Referenser

Lackeby Products har levererat fler än 300 kolvpressar till både kom- munala och industriella anläggningar över hela världen.