Produkter

Lp_svets_DSC_4917

Lackeby Products utvecklar lösningar för mekanisk behandling av vatten och slam.
Vi erbjuder några av de produkter som är allra viktigast för väl fungerande anläggningar.
Egen konstruktion, utveckling och tillverkning säkrar hög kvalitet och innovationsgrad,
och lång erfarenhet garanterar produkter som kan anpassas till de unika kraven hos
varje anläggning.

Lackeby Products konstruerar, tillverkar och marknadsför ett brett program av produkter för rening av såväl avloppsvatten som dricks- och processvatten samt behandling av slam.
Lång erfarenhet, hög kunskapsnivå, 3D-konstruktion samt tillverkning i egna verkstäder är alla nyckelfaktorer som garanterar hög kvalitet i de produkter som vi levererar. Produkterna riktas till såväl industri som kommunal verksamhet, och vi har både resurser och kompetens för att anpassa varje leverans efter de unika förhållanden som råder hos varje beställare. Vi utgår från verksamheten och de förutsättningar som denna skapar för reningsprocessen, och anpassar våra framgångsrika konstruktioner för att uppnå optimala resultat med varje installation.

Såväl produktsortimentet som förmågan till individuell anpassning bygger på Lackebykoncernens mångåriga kompetens kring konstruktion, service och byggande av reningsanläggningar, en erfarenhet med rötter ända från företagets bildande 1935. Kompetensen har fördjupats genom åren, inte minst genom decennier av entreprenadverksamhet i hela världen.
Produkterna utvecklas fortlöpande och i nära dialog med kunder, entreprenörer och andra samarbetspartners. Vi anpassar också kontinuerligt vårt produktprogram efter nya krav och situationer, exempelvis i form av nya krav i miljölagstiftningen.

Roto-Sieve ® trumsilar

Roto-Sieve trumsilar separerar fasta partiklar från vätska genom silning. Konstruktionen är väl beprövad med bland annat en självrengörande funktion som minimerar behovet av underhåll.
Genom vår stora erfarenhet kan vi anpassa varje trumsil till de förhållanden som beror på applikationen och de lokala förutsättningarna. Hittills har mer än 3 200 trumsilar levererats till industriella och kommunala anläggningar över hela världen.

Unika värmeväxlare

Lackeby Products erbjuder ett helt sortiment av värmeväxlare, utvecklade för de speciella krav som ställs vid behandling av slam och liknande media. Värmeväxlarna kombinerar nytänkande och 40 års erfarenhet i kompakta konstruktioner med ett minimalt behov av underhåll. Värmeväxlarna finns sedan 1990-talet installerade vid kommunala och industriella anläggningar i hela världen.

NovaTek TM Biorotor

LWG-biorotor-1

Lackeby Products NovaTek TM Biorotor används för behandling av avloppsvatten för kommunala och industriella reningsverk. Designen bygger på över 20 års erfarenhet av leveranser till anläggningar över hela världen.
NovaTek TM Biorotor klarar samma uppgifter som övriga biologiska behandlingsprocesser,
fast på en mindre yta. Samtidigt är den vid LCC-analys en attraktiv lösning jämfört
med alternativa system.

Underhållsfri dekanter

Vår egenutvecklade dekanter för SBR-anläggningar förenar en driftsäker lösning med en rad processmässiga fördelar. Dekantern uppfyller de krav på underhållsfri dekantering som ställs i moderna SBR-anläggningar. Dekantern finns installerad på både industriella och kommunala anläggningar i bland annat Sverige, Bosnien, Storbritannien och Kina.

Nästan allt som vi människor gör skapar stora mängder avfall. Uppgiften för våra produkter är att rena så att så mycket som möjligt kan återanvändas.

Kommunal avloppsrening

Hela Lackeby Products produktsortiment kommer till stor nytta i kommunala avloppsreningsverk.
Vi har den erfarenhet och kunskap som behövs för att konstruera optimala reningslösningar beroende på avloppets innehåll och flödesvolym. Och våra lösningar säkerställer kostnadseffektiv och tillförlitlig förbättring av vattenkvaliteten. Vi har också ett komplett erbjudande för
service och underhåll.

Rening av industrins processvatten

För många processindustrier är god vattenkvalitet en avgörande produktionsfaktor. Ofta kan processvattnet renas så att det kan användas åter och åter igen. Sådana slutna system är mycket kostnadseffektiva på lång sikt. Kontakta Lackeby Products – vi skapar skräddarsydda vattenreningslösningar som ger hållbarhet på lång sikt.

Vätskerening för industrin

För många industrier som slakterier, livsmedelstillverkning, fiskindustri och bryggerier är det ofta kostnadseffektivt att genomföra de första reningsstegen lokalt. Ju renare vattnet är som når de kommunala reningsverken desto lägre blir reningsavgifterna. Våra produkter kan också användas för att rena andra vätskor som oljor, kylvätskor och smörjmedel.
Vi konstruerar reningslösningar som exakt möter dina behov.

Rening av råvatten

Även det bästa grundvattnet behöver renas. Trumsilar från Lackeby Products säkerställer att större sandpartiklar och orenheter tas bort.