Mekanisk vattenrening

Lackeby Products utvecklar och tillverkar kvalitetsprodukter för mekanisk partikelavskiljning.
Våra avancerade trumsilar, avvattnare och dekantrar är utvecklade för tillförlitlig mekanisk separering av fasta partiklar och vätskor. Vi är specialiserade på de första
stegen i reningsprocessen. Robusta konstruktioner och unika tekniska lösningar säkerställer att slam och partiklar avskiljs säkert och kostnadseffektivt. Våra produkter säkerställer också att värdefulla och känsliga reningsmembran skyddas effektivt från
slitande partiklar. Vad blir slutresultatet? Avgjort bättre vattenkvalitet.

Separering av vätskor och fasta partiklar

Det finns mängder av användningsområden för våra mekaniska partikelavskiljare.
De mest uppenbara är för rening av råvatten och avloppsvatten.
Produkterna tar också hand om processvatten i främst livsmedelsindustrier som slakterier, fiskindustrier, bryggerier och restauranger. Andra viktiga användningsområden är i textil-,
kemi och pappersindustrier.

Stora besparingsmöjligheter

Det blir mer och mer vanligt att industrier måste betala ett högt pris för att få sitt avloppsvatten renat. Därför finns det stora besparingsmöjligheter i att ta hand om avloppsvattnet på plats. Skräddarsydda trumsilar, dekantrar och avvattnare från Lackeby Products renar effektivt industrins processvatten och ser till att det kan gå tillbaka in i processen igen. På lång sikt blir det mycket kostnadseffektivt.