Industriell processvattenrening

 

Produkter Kommunal avlopps-rening Kommunal dricks-vattenrening Industriell avlopps-rening Industriell process-vattenrening Biogas-produktion Avfalls-hantering
Transport och hantering
Skruvtransportör
Skruvpress
Tvättpress
Containervagn
Kolvpress
Mottagningsficka
Spiraler
Avskiljning och separering
Grovgaller
Fingaller
Trumsil
Avvattnare/Avskiljare
Sandtvätt
Sandfång
Kompaktanläggningar
Filter
Sedimentering
Periferidriven slamskrapa
Centrumdriven förtjockare
Centrumdriven slamskrapa
Lindriven slamskrapa
Traversskrapa
Flockningsomrörare
Energiåtervinning
Slam/vatten vvx
Slam/slam vvx
Luft/vatten vvx
Tankar & kärl
Hyg.tankar
Tryckkärl
Öppna kärl
Dekantering
Dekanter
Biologisk rening
Biorotor