Avvattnare

Sandavvattnare-1024x855

Lackeby Products avvattnare är utvecklad för att avskilja sand eller andra typer av sedimentära partiklar. Den robusta konstruktionen kännetecknas av en hög pålitlighet och en lång teknisk livslängd samtidigt som kravet på underhåll är minimalt.

Funktion

Genom det toppmonterade inloppet leds det inkommande flödet till den vida delen av tråget. En vertikal plåt skapar ett jämnt laminärt flöde, vilket gör att det fasta materialet kan sedimentera. Utloppet är placerat i den smala delen av tråget, som är utrustat med breddningskanal för att minska risken för partikelflykt. Tråget har brant sluttande väggar för att undvika risken för valvbildning. Det sedimenterade materialet transporteras ut med hjälp av en axellös dragande spiral för maximal avvattning. Den axellösa spiralen minskar behovet av underhåll då den inte har någon
lagring i botten.

Konstruktion

Som standard tillverkas avvattnaren i rostfritt material eller syrafast material. Den är utrustad med en axellös transportskruv, tillverkad i svart material, i botten av tråget. Tråget är belagt med slitjärn i Hardox eller med slitinlägg av Robalon.

Teknisk utformning

Processfördelar

  • Robust konstruktion
  • Lång teknisk livslängd
  • Axellös skruvtransportör för utmatning av avvattnat material
  • Fri från lagring i bottenänden av transportören
  • Effektiviserar separationen av fast material
  • Maximerar avvattningen
  • Minimerar underhållet